Hizmetler

 • MUAYENE
 • TEŞHİS
 • TEDAVİ
 • AŞI,AŞI TAKİBİ
 • LABORATUVAR HİZMETLERİ
 • SPESİFİK HASTALIK TESTLERİ
 • OPERASYON
 • DİŞ ÜNİTESİ
 • YATILI HASTA
 • KUAFÖR HİZMETLERİ
 • PETSHOP
 • OTEL HİZMETİ
 • MİCRO CHİP UYGULAMASIAMASI